Firmy kajakowe, spływy kajakowe - znaczenie dla mieszkańców

Firmy kajakowe i spływy kajakowe - znaczenie dla mieszkańców

Splyw kajakowy rzeką Krutynią - zakończenie splywu w UkcieOd kilkunastu już co najmniej lat, obserwuje się wzrost popularności spływów kajakowych jako jednej z bardziej atrakcyjnej formy aktywnego wypoczynku.
O przyczynach tego zjawiska przeczytać można w artykule  "spływy kajakowe - aktywny wypoczynek dla każdego" i "Krutynia - szlak dla adeptów spływów kajakowych" .
Na podstawie nawet bardzo uproszczonej analizy rozwoju turystyki kajakowej na szlaku Krutyni, wyciągnąć można wnioski przekładające się na pozostałe szlaki kajakowe.
Analiza choćby ilości firm kajakowych, powstających bezpośrednio przy szlakach i na nich pracujących oraz firm o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, jak również firm o zasięgu nawet międzynarodowym, daje obraz szybkiego rozwoju branży i firm oferujących spływy kajakowe.


Kajaki na rzece KrutyniaWzrastająca, w postępie wręcz geometrycznym, ilość firm "kajakowych" z wszechstronną ofertą usług, świadczy dobitnie o ciągłym wzroście zapotrzebowania na tego typu usługi, którego źródłem jest stale rosnąca popularność spływów kajakowych i turystyki kajakowej.
Czynniki takie, jak bezrobocie na terenach wiejskich (w tym oczywiście również w otoczeniu szlaków kajakowych), łatwiejsze dotarcie z ofertą do szerokiej rzeszy odbiorców dzięki rozwojowi internetu, wsparcie lokalnych władz (choć daleko niewystarczające), tylko przyspieszają tworzenie i rozwój takich firm czy choćby firm wyspecjalizowanych w obsłudze konkretnych szlaków i wypożyczalni sprzętu pływającego.


Transport sprzętu i uczestników na splywie kajakowymKrótkiego omówienia wymaga wpływ wysokiego bezrobocia w regionie na rozwój małych lokalnych firm turystycznych.
Otóż, panujące wysokie bezrobocie na obszarach w otoczeniu szlaków kajakowych i brak jakichkolwiek perspektyw zmiany tego stanu rzeczy, determinują miejscowe społeczności do "wzięcia spraw w swoje ręce" i wyrwania się z zaklętego kręgu niemożności i wegetacji na uwłaczających godności zasiłkach lub pozorowanej pomocy społecznej - bez konieczności wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy.
Wzrastająca "swoista moda" na turystykę aktywną i turystykę kajakową oraz rozwój internetu, stworzyły niepowtarzalną szansę na zmianę takiego stanu  rzeczy. W tej sytuacji, wielu mieszkańców założyło firmy turystyczne, by w ten sposób spróbować poradzić sobie w trudnej , a często nawet, beznadziejnej sytuacji.


Wypożyczalnia kajaków WodniakWzrost popularności turystyki kajakowej - chociaż tylko sezonowej  z racji specyfiki naszego klimatu - przyczyniając się do rozwoju wielu lokalnych firm turystycznych, ma ogromne znaczenie dla miejscowych małych społeczności wiejskich. To one są najbardziej zagrożone bezrobociem i brakiem szans na jakikolwiek rozwój.
To właśnie małe, wiejskie społeczności są najbardziej "bezbronne" w zderzeniu z zasadami gospodarki globalnej i rynkowej.
 Powstające powszechnie lokalne firmy, generują zatrudnienie w mikroregionach oddalonych od wszelkich miast i miasteczek, a nawet od bardziej znanych regionów turystycznych, czyli w miejscach, gdzie o jakąkolwiek pracę jest bardzo trudno.
Głównie z tych powodów, firmy "kajakowe" wywodzące się z takich terenów i w takich terenach działające, mają dla tych małych, położonych daleko od świata społeczności ogromne znaczenie - podobnie jak dla miejscowych samorządów. 
Można je zebrać i podsumować w kilku punktach :
-  są źródłem dochodów dla części społeczności, zwykle pozostającej bez pracy
-  stanowią swoisty "przyczółek" nauki zaradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach; takiego "kursu" nie przeprowadzą          żadne biura pracy
-  zatrudniając często uczniów i studentów, wracających na wakacje w rodzinne strony, umożliwiają im zdobycie środków na          dalsze kształcenie
-  zatrudniając uczniów i studentów, zaszczepiają w nich obowiązkowość i zdyscyplinowanie, czyli zasady bardzo przydatne na      dzisiejszym rynku pracy
-  stwarzając miejsca pracy, zatrzymują część młodych ludzi w kraju, przyczyniając się do zmniejszenia emigracji zarobkowej 
-  promują mikroregion i przyciągając turystów, generują ruch we wszelkiego rodzaju usługach towarzyszących turystyce                (noclegi, bary, restauracje, handel, imprezy masowe w lokalnych miejscowościach, transport, przewodnictwo itp).

To - zupełnie podstawowe  - podsumowanie, daje już podstawy do tego, by właściwie ocenić i docenić rolę firm kajakowych dla tych najbardziej "wykluczonych",  małych, wiejskich społeczności.


Rozwój turystycznych firm lokalnych byłby prężny i niczym niezakłócony, gdyby nie konkurencja ze strony dużych firm z zewnątrz, które zakłócają ten "sielski" obrazek i nie pozwalają na jakikolwiek błogostan.
Są to najczęściej duże i bogate firmy kajakowe z "zewnątrz" , a często z zagranicy.
Firmy takie zwykle dysponują dużym kapitałem, z którym małe lokalne firmy w zasadzie nie są w stanie konkurować, a na dodatek, prowadząc swoją działalność gospodarczą, jednocześnie, niezamierzenie, promują miejsca do ich działalności.
Firmy takie nie wnoszą zbyt wielkiego wkładu w rozwój lokalnej społeczności i lokalnych usług, gdyż przywożą praktycznie wszystko ze sobą (kajaki, namioty, często nawet wyżywienie), a na miejscu korzystają tylko z walorów przyrody i terenu.
Obowiązują jednak tu, tak jak i w każdym innym przypadku, zasady rynkowe. Miejscowe firmy muszą sprostać i takiej konkurencji poprzez podnoszenie poziomu własnych usług i jakości przedstawianej oferty.
Lokalne firmy kajakowe, mimo braku dostatecznego kapitału, posiadają w ręku podstawowe atuty w postaci miejscowej lokalizacji ( niższe koszty transportu), znajomości terenu i dyspozycyjności - w każdej chwili i przez cały sezon, a nie tylko w czasie organizowanych imprez.