Atrakcje - szlak Rospuda, spływy kajakowe- Suwalszczyzna

Atrakcje na szlaku kajakowym rzeki Rospudy

Płynąc szlakiem Rospudy nie wolno pominąć licznych atrakcji umiejscowionych wzdłuż szlaku spływu kajakowego. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji wartych zobaczenia i poznania. Dzięki temu etapy staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i spływ kajakowy szlakiem Rospudy wzbogacony zostanie dodatkowo o wartości inne niż woda i kajaki.
Filipów , Matlak , Bakałarzewo , Raczki , Dowspuda , Święte Miejsce , Bagna Małoraczkowskie


Duża wieś gminna, w której zachował się układ przestrzenny z czasów lokalizacji miasta około 1570 roku.


Wieś gdzie odkryto najstarsze ślady pobytu człowieka na Suwalszczyźnie z okresu środkowej epoki kamiennej (7500 - 4000 lat p.n.e.).


Wieś nad rzeką Rospudą i jeziorem Sumowo. Miasto w XVI-XIX w. W miejscowym kościele ołtarz późnorenesansowy z końca XVI w. Układ urbanistyczny z XVI w., młyn wodny z I pół. XIX w.


Wieś nad rzeką Rospudą, miasto w latach 1558-1870. Założone na miejscu osady jaćwieskiej z III-IV n.e. Neogotycki kościół z 1767-1811 r przebudowany w stylu klasycystycznym przez Henryka Marconiego.


Ruiny pałacu Ludwika Michała Paca adiutanta Napoleona i jednego z przywódców Powstania Listopadowego. Obok pałacu rozpościera się przepiękny park, z rzadko spotykanymi gatunkami drzew.
Odbywa się tutaj każdego roku w sierpniu Festiwal Muzyki Celtyckiej.


Uroczysko na skraju Puszczy Augustowskiej nad Jeziorem Jałowe. Już od czasów pogańskich miejsce modłów i rytualnych posiłków. Dziś na uroczysku znajduje się drewniana kapliczka, kamienne krzyże wotywne, figurka Świątka. 24 czerwca każdego roku odbywają się tutaj odpusty.


Jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Polsce, miejsce występowania licznych rzadkich i chronionych gatunków roślin, a także cenna ostoja zwierząt. Przyrodnicza wartość wynika przede wszystkim z rozległości doliny oraz braku jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka w jej stosunki wodne.
Występuje tu szereg rzadkich roślin, a wśród nich 35 gatunków podlegających ochronie prawnej - w tym ok. 20 przedstawicieli rodziny storczykowatych, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi i 23 gatunki z polskiej "czerwonej listy".
Najcenniejszą roślin, jest miodokwiat krzyżowy ( Herminium monorchis ), posiadający tu jedyne stanowisko w Polsce.