Atrakcje - szlak Pisa- Mazury, spływy kajakowe, kajaki

Atrakcje na szlaku kajakowym rzeki Pisy

Pisz - Wieża CiśnieńUczestnikom spływu kajakowego szlakiem Pisy proponujemy zapoznanie się z atrakcjami, na jakie można natknąć się w trakcie spływu szlakiem Pisy. Umieszczenie w planach spływu kajakowego kilku propozycji i miejsc wartych poznania, przyczyni się na pewno do urozmaicenia spływu i uatrakcyjnienia przerw między etapami takiego spływu.

Wieża kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Piszu 

Neogotycki Ratusz w Piszu
 
 Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
 
 Muzeum Kurpiowskie w Wachu


Najstarszym zabytkiem w Piszu jest wieża kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Na uwagę zasługują ściany z ryglówki wzniesione w 1737r. Wieża jest murowana i otynkowana, składa się z trzech kondygnacji z otworem wejściowym na osi, zamykającym się półkoliście. Dach wieży, namiotowy, przechodzi w latarnię ośmioboczną. Na niej znajduje się zegar, a od 1739r. krzyż. Hełm wieży pochodzi z czasów późniejszych.
Sam kościół, wzniesiony w ostatnich latach XVII wieku, został przebudowany w 1843 roku.
We wnętrzu kościoła zachował się ołtarz główny z okresu późnego renesansu, odnowiony w 1696r. oraz barokowa ambona pochodząca z 1701 roku. Z XVII wieku pochodzą: krucyfiks drewniany, polichromowany, polichromowany pelikan oraz chrzcielnica


Neogotycki Ratusz w PiszuRatusz w Piszu istniał już zapewne w XVII w. Na planie ukazującym Pisz w 1684r. zaznaczono bryłę ratusza zamykającą południową pierzeję rynku. To zapewne ten właśnie budynek przetrwał do 1898r., gdy wykonano najstarszą znaną fotografię Pisza, przedstawiającą stary ratusz przed rozbiórką.
Trzy lata później za francuskie pieniądze pochodzące z kontrybucji wojennej (po klęsce Francji w wojnie z Prusami w latach 1870 - 71r.) wybudowano w tym samym miejscu nowy obiekt. Ratusz oddano do użytku w 1901r.
Neogotyckiej budowli charakteru nadają ostrołukowe okna i gzymsy z cegły oraz widoczny od strony rynku zegar.
Ratusz zwieńcza sygnaturka z wiatrowskazem, na którym można odczytać datę zakończenia budowy – 1900r.


Skansen kurpiowski w Nowogrodzie Skansen Kurpiowski im. Adama Chetnika w Nowogrodzie Jest jednym z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. Jego twórcą był Adam Chętnik, działacz społeczny i etnograf.
Skansen został otwarty 19 czerwca 1927 roku i zajmował powierzchnię 1/3 hektara. Na tym niewielkim obszarze znajdował się przeszło 3 tysiące eksponatów z zakresu historii, etnografii i przyrody pochodzących z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Były one eksponowane w dwóch drewnianych budynkach zbudowanych na wzór kurpiowski, we wiatach oraz wprost pod gołym niebem.
W czasie II wojny światowej muzeum zostało doszczętnie zniszczone. Eksponaty ewakuowane do pobliskich wsi uległy zniszczeniu lub rozproszeniu. Ocalały jednie dwa odrzynki drzew bartnych i brama wejściowa do muzeum od strony rzeki. Odbudowę skansenu rozpoczęto pod koniec lat 50-tych.
Obecnie na obszarze 4,5 hektara znajduje się 21 zabytkowych budynków przeniesionych z zagród chłopskich, dwór szlachecki oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: bramki, kapliczki, studnie itd. Ekspozycja plenerowa obejmuje dwa działy: bartniczo-pszczelarski i rolniczy. Pierwszy z nich został usytuowany w najstarszej części muzeum, gdzie znajdują się m.in. dwa ocalałe pnie drzew bartnych, ule kłodowe oraz sprzęt pszczelarski. Dział rolniczy tworzą zagrody oraz obiekty przemysłu wiejskiego (wiatrak, kuźnia, olejarnia i młyn wodny) usytuowane w niskiej, nadrzecznej części skansenu.


Warto zobaczyć ze względu na dużą ilość zebranych ciekawych eksponatów.
Muzeum organizuje często ciekawe i różnorodne imprezy i święta ludowe obrazujące życie regionu.