Spływy kajakowe- Polityka Gwarancji Ceny wypożyczalni kajaków WODNIAK

Polityka Gwarancji Ceny
Turystyka Aktywna WODNIAK w Krutyni

Aby zachęcić Państwa do dokonywania wcześniejszych rezerwacji i to nawet z dużym wyprzedzeniem prowadzimy Politykę Gwarancji Cen usług oferowanych przez wypożyczalnię kajaków Turystyki Aktywnej WODNIAK w Krutyni. 

Rezerwacje usług z wyprzedzeniem, dokonywane przez naszych Klientów, pozwalają nam na dokładne i gruntowne przygotowanie zamówionych usług i opartą na tym sprawną ich późniejszą realizację.
Wcześniejsze rezerwacje pozwalają również na planowanie prac, rzecz podstawową w każdej pracy i działalności.
Przygotowanie zamówionych usług w oparciu o wcześniejsze rezerwacje, jest bez wątpienia korzystne dla nas, ale jest korzystne również dla zamawiających ze względu na możliwość dokładnych uzgodnień detali, a duża ilość czasu na przygotowania procentuje niewątpliwie lepszym i dokładniejszym dopracowaniem realizacji zamówień.
Z tych powodów postanowiliśmy zachęcić do rezerwacji z wyprzedzeniem możliwie jak największą ilość korzystających z naszych usług Klientów.
W tym celu wprowadziliśmy i realizujemy Politykę Gwarancji Ceny.


Udzielana gwarancja cen na oferowane przez nas usługi, polega na stosowaniu cen uzgodnionych, nawet z dużym wyprzedzeniem, mimo ich ewentualnych późniejszych wzrostów.
W przypadku spadku cen, gwarantujemy zastosowanie ceny niższej i korzystniejszej dla Klienta od wcześniej uzgodnionej.
Gwarancja Cen obowiązuje także wówczas, gdy dokonana rezerwacja nie jest potwierdzona wpłaconą zaliczką.

Uzupełnieniem Gwarancji Cen jest również możliwość odwołania zamówionych wstępnie usług, do praktycznie ostatnich dni przed rozpoczęciem spływu - szczególnie w przypadku złych warunków atmosferycznych.
Odwołanie zamówionych wcześniej, świadczonych przez nas usług, połączone jest ze zwrotem wpłaconej zaliczki czy zadatku (jeśli były wpłacone).
Odwołanie takie, może nastąpić nawet w dniu poprzedzającym termin realizacji zamówionej usługi lub w niektórych przypadkach (np nagłe pogorszenie się pogody), nawet w dniu jej realizacji.

Wyjątkiem od powyższej zasady są usługi firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy w celu pełnej realizacji zamówionych usług (np wynajem autokaru do przewozu grupy, rezerwacja noclegów i wyżywienia na trasie spływów, asekuracja ratowników, organizacja kateringu itp.).
Jeśli rezerwacja obejmowała usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, zwrot wpłaconej zaliczki następuje po odliczeniu faktycznie poniesionych przez nas kosztów rezerwacji i przygotowania zamówionej usługi (np. wpłacone podwykonawcom zaliczki w formie potwierdzenia rezerwacji).
Sytuacja taka występuje czasem w przypadkach, kiedy odwołanie rezerwacji następuje w ostatniej chwili przed rozpoczęciem realizacji.
Usługi współpracujących z nami podmiotów muszą być rezerwowane i często też zaliczkowane w celu zagwarantowania dokonanej rezerwacji, na warunkach określonych przez te podmioty.
Dokonując rezerwacji w Państwa imieniu różnych usług w firmach zewnętrznych, musimy dostosować się do określonych przez nie zasad, by móc wywiązać się z przyjętych wobec Państwa zobowiązań.
Kłopoty ze zwrotem wpłaconych zaliczek przy rezygnacji w "ostatniej chwili", występują najczęściej w przypadku rezerwacji noclegów czy usług, których samo przygotowanie wymagało już poniesienia odpowiednich nakładów finansowych (np. przygotowanie grilla na trasie spływu, sprowadzenie ratowników do asekuracji na spływie itp).

Zawsze dokładnie informujemy o każdym szczególe i elemencie każdego zamówienia i omawiamy zasady towarzyszące rezerwacji każdej z usług.