Pisa –opis szlaku kajakowego, spływy kajakowe na Mazurach

Szlak rzeki Pisa - dokładny opis szlaku

Opis szlaku kajakowego rzeki Pisa opracowany przez T. A. WODNIAK  kierujemy do kajakarzy planujących dopiero swój spływ kajakowy i przygodę z kajakiem.

Rzeka Pisa Opis trasy spływu kierujemy do przyszłych uczestników spływów kajakowych, planujących dopiero swoją przygodę z kajakiem i spływem kajakowym.
Zadaniem poniższego opisu jest pomoc w dokonaniu wyboru najbardziej odpowiadającego szlaku spośród wszystkich zaprezentowanych.
Przy jego pomocy łatwiej jest  zaplanować spływ, tak w całości, jak i osobno każdy pojedynczy etap.

Stopień trudności szlaku rzeki Pisy

Szlak kajakowy rzeki Pisy

Szlak Pisy, ze względu na nizinny i spokojny charakter rzeki, należy do szlaków łatwych i stosunkowo bezpiecznych. Przeznaczony może być na miejsce spływów dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych i młodzieżowych albo spływów integracyjnych dla firm.
Jedynym, na co należy zwrócić uwagę, są występujące wiry, przyczyniające się do powstawania łach i płycizn z niestabilnym dnem - trzeba uważać, tak w trakcie pływania kajakiem, jak i przy kąpielach w rzece.

Sprawdź ofertę spływów


Krótka charakterystyka szlaku rzeki Pisy

Szlak rzeki Pisy liczy sobie około 90 km długości, a jego średnia głębokość, to około 2 m.
Szlak o charakterze nizinnym z nieuregulowaną i spokojną rzeką płynącą początkowo w otoczeniu lasów Puszczy Piskiej, a następnie wśród łąk i piaszczystych równin. Cała rzeka silnie meandruje.
Szlak kajakowy rzeki Pisy rozpoczyna się na jeziorze Roś i kończy w Nowogrodzie, gdzie Pisa wpada do Narwi, łącząc tym samym szlaki Wielkich Jezior z Wisłą.
Pisa jest nieuregulowana, mimo iż jest szlakiem żeglownym. Można tu spotkać oznaczenia charakterystyczne dla szlaków żeglownych oraz płynące większe i duże jednostki, tak w górę, jak i w dół rzeki.
Szlak kajakowy pozbawiony jest niestety infrastruktury turystycznej, ale dla wielu kajakarzy będzie to raczej zaleta niż wada, gdyż zwykle ruch na takich szlakach bywa znikomy.
Noclegi możliwe tylko w namiotach, często na mijanych, dogodnych miejscach, nie będących polami namiotowymi.
Takich miejsc jest stosunkowo wiele w górnym i dolnym odcinku. Odrobinę gorzej wygląda to w środkowym biegu, z bagiennymi i łąkowymi brzegami.
Szlak rzeki Pisy można podzielić na 4 łatwe i nieuciążliwe etapy, z relaksowym tempem płynięcia.

Spływy kajakowe na szlaku Pisy

Spływ Pisą odbywa się na około 90 kilometrach rzeki i rozpoczyna się najczęściej na jeziorze Roś i kończy w Nowogrodzie.
Spływ
Pisą, to spływ nieuregulowaną rzeką nizinną, prowadzący początkowo wśród lasów, by w dolnych odcinkach otoczyć się piaszczystymi i podmokłymi łąkami. Można go podzielić na 4 łatwe i nieuciążliwe etapy, z relaksowym tempem płynięcia, ale noclegi możliwe tylko w namiotach. Może to być dla niektórych nawet zaletą, a to dlatego, że zwykle na takich szlakach jest bardzo znikomy, a przynajmniej niewielki ruch kajakowy. 

Sprawdź ofertę spływów na rzekę Pisę


Rozpoczynamy spływ Pisą . Przed nami I etap spływu.

Płyniemy do "Dziadowa" (około 18 km)

Szlak rzeki Pisy - Pisz 0, 0 km    Rozpocząć spływ szlakiem Pisy można na jeziorze Roś lub poniżej (ok.2 km) na rzece. Płynąc przez Pisz, można zatrzymać się za kładką dla pieszych i wyjść do miasta.
Poza tym, w granicach miasta brzegi Pisy są umocnione betonem i w większej części niedostępne. Poniżej Pisza, rzeka płynie meandrując na przemian, w otoczeniu łąk i lasów.

5,0 km    Mijamy po lewej kanał i miejsce dogodne na biwak. Poniżej rura z oczyszczalni ścieków i charakterystyczne dla Pisy, piaskowe łachy.

6,0 km    Płynąc zakolami wśród lasów, łąk i powalonych przez bobry drzew, zbliżamy się w pobliże ruchliwej szosy, a następnie mijamy miejsce biwakowe i ujście rzeki Szparki.

8,5 km    Przepływamy przy zwalonym moście i pozostałościach po nieistniejącej wsi Wilki, mijamy ujście rzeki Barłogi i wpływamy w urocze starorzecza, z wysokimi brzegami i pochylonymi nad szlakiem, drzewami.

12,0 km   Mijamy po lewej ujście rzeki Pisza Woda. Dalej płyniemy otwartą przestrzenią w otoczeniu łąk.
Zbliżamy się do lasu. To z prawej, to z lewej i co jakiś czas, mijamy mniej lub bardziej dogodne miejsca na biwak.Szlak rzeki Pisy - most kolejowy w okolicy Pisza Mijamy też słupek nr 67, odmierzający odległość do ujścia Pisy.

18,0 km   Po prawej, mijamy starorzecze i dopływamy do drewnianego mostu na drodze do Pogubia Średniego (7 km ). Przed mostem po prawej, znajdujemy dogodne miejsce biwakowania z dobrym dojazdem - miejsce zwane "Dziadowo", od nazwy istniejącej niegdyś w pobliżu wsi.

Wyruszamy na kolejny - II etap spływu.

Płyniemy z "Dziadowa" do Ptaków (około 25 km)

Poniżej miejsca noclegu mijamy słupki 61 i 60. Teren wokół to się wznosi, to znów opada z licznymi miejscami na biwak.

23,0 km   Mijamy bindugę, podmyty wysoki brzeg i słupek nr 57, a następnie słupek 56.

26,0 km   Przepływamy pod mostem drogowym i mijamy po lewej wieś Jeże ( odl 500 m ). Przy moście miejsce na odpoczynek. Poniżej Pisa płynie wśród łąk i kęp drzew.

36,5 km   Po lewej mijamy ujście rzeki Wincent , drewniany most i Wieś Wincenta (po lewej około 60 m) . Jest to jednocześnie granica Mazur i Podlasia, a kiedyś Prus i Polski.

35,0 km   Dopływamy do drewnianego mostu w dość dużej wsi letniskowej Kozioł. Przy moście możliwość rozbicia namiotów z dogodnym dojazdem.

Szlak rzeki Pisy - most drogowy36,0 km   Po lewej stronie (ok. 200m ) mijamy wieś Górszczyzna.

40,0 km   Dopływamy do ujścia rzeki Rybnicy po prawej. Po prawej stronie również wieś Szablaki i Popiołki. Po lewej natomiast wieś Waszki i Dudy Nadrzeczne. Poniżej mijamy dobre miejsce na biwak z piaszczystą plażą.

43,0 km   Przepływamy pod betonowym mostem we wsi Ptaki. Za mostem po prawej, przystań z campingiem i parking.

Wypływamy na III i najdłuższy etap spływu Pisą.

Pokonujemy odcinek Ptaki - Dobry Las (około 34 km)

Poniżej wsi mijamy ciąg domków letniskowych i słupek nr 37.
47,0 km   Po prawej mijamy ujście rzeki Turośl i później ujście kanału połączonego z Turoślą i Starorzeczem.

59,0 km   Po lewej w oddali widać zabudowania wsi Gietki, a po prawej wsi Kerwek. Poniżej rzeka trochę przyspiesza, a wokół pojawiają się piaszczyste brzegi i suche łączki dogodne do odpoczynku.
Dopływamy do wsi Gietki z dojazdem do rzeki. Mijamy ją po lewej, a po prawej, wieś Poredy i słupek nr 20. Poniżej dopływamy do dużego cypla i słupka nr 17.

67,0 km   Po lewej stronie mijamy zabudowania wsi Piastun Żelazny, a po prawej Dobrego Lasu.

69,0 km   Docieramy do wsi Dobry Las. Zabudowania dochodzą do rzeki. Po lewej wysokie brzegi. Poniżej dopływamy do betonowego mostu. Za mostem po lewej, mijamy duże miejsce biwakowania z dojazdem.

Przed nami ostatni już i najkrótszy - IV etap spływu.

Płyniemy odcinkiem Dobry Las - Nowogród (około 14 km)

Poniżej wsi Pisa jeszcze bardziej przyspiesza. Coraz więcej podmytych i niedostępnych brzegów, porośniętych łozami.

73,0 km   Po prawej mijamy zabudowania wsi Gałki, a po lewej ujście Skrody. Pisa coraz bardziej meandruje, a szybki nurt wymywa duże zakola. Brzegi często zalesione. Kolejne mijane wsie, to Serwatki po lewej , a po prawej Zębisko.

77,0 km   Mijamy starorzecze i po prawej w oddali, wieś Jarki. Lewy brzeg zalesiony z domkami
letniskowymi wsi Baliki. Mijamy również pole namiotowe.Szlak rzeki Pisy - zakończenie spływu w Nowogrodzie Poniżej po lewej, mijamy wieś Ptaki.

79,0 km   Przepływamy pod mostem w Morgownikach i mijamy miejsce biwakowania.

79,8 km   Dopływamy do ujścia Pisy do Narwii.

Przed sobą widzimy zabudowania Nowogrodu, gdzie przy moście drogowym (za mostem po lewej "pod bunkrem"lub na polu namiotowym poniżej skansenu kończymy spływ kajakowy Pisą.

Do bazy Wodniaka wracamy wezwanym telefonicznie busem busem zabierającym jednocześnie kajaki.