Atrakcje - szlak Biebrza, spływy kajakowe - Suwalszczyzna

Atrakcje na szlaku kajakowym rzeki Biebrzy

Poniżej przedstawiamy uczestnikom spływu kajakowego szlakiem Biebrzy kilka atrakcji rozmieszczonych wzdłuż szlaku. Skorzystanie z opisanych poniżej atrakcji wpłynie niewątpliwie na urozmaicenie każdego z etapów spływu kajakowego. Każda miejscowość wzdłuż szlaku kajakowego Biebrzy to czysta historia. Trzeba tylko chcieć ją zobaczyć, a spływ kajakowy Biebrzą nie ograniczy się tylko do wody i kajaka.
Lipsk , Kamienna Nowa , Krasnybór , Sztabin , Jagłowo , Dębowo , Dolistowo Stare , Goniądz , Osowiec , Burzy , Wizna


Miasto liczące ok. 2,7 tys. mieszkańców. Założone przez Stefana Batorego ok. XI w. Z tego też okresu pochodzą pierwsze znaleziska archeologiczne. Warto zwiedzić kościół pseudogotycki z początku XX w. z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI - XVII w, drewnianymi rzeźbami autorstwa Stanisława i Jana Wakulińskich oraz studentów szkół artystycznych i Kopcem Wolności, usypanym jako wotum za odzyskanie niepodległości w 1918 r. Na cmentarzu grób nieznanego żołnierza i obelisk "Poległym za Polskę".


Wieś na wysokim zboczu ponad południowym brzegiem Biebrzy. Warto zobaczyć - Bunkry "Linii Mołotowa", zbudowane w latach 1939-41 oraz drewniany Kościółek pod wezwaniem Świętej Anny.


Wieś wywodząca swą nazwę od dawnej puszczy Krasnego Boru. Warto zobaczyć najstarszy obiekt w rejonie suwalskim - Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, niegdyś cerkiew ( 1584 - 1589 ) późnogotycka z renesansową wieżą, dobudowaną w 1913 roku.


Wieś licząca ok. 1 tys. mieszkańców. Warto zobaczyć Neogotycki Kościół im. Świętego Jakuba Apostoła wybudowany w 1912 roku, zegar słoneczny oraz regionalną izbę pamięci.


Wieś chyba najbardziej malowniczo położona nad brzegami Biebrzy, o architekturze zachowującej swój dawny charakter.


Wioska u zbiegu Biebrzy i Kanału Augustowskiego. Końcowa śluza Kanału Augustowskiego 1826-1827


Dawna osada osadników strzegących nadbiebrzańskich łąk. Warto zobaczyć - Kościół Świętego Wawrzyńca z 1789-1791 roku ufundowany przez Izabelę Branicką z kamienną dzwonnicą z XIX w, drewniany dom parafialny z przełomu XIX – XX w, kościół cmentarny Świętego Jerzego z 1820 r. oraz wiatrak z połowy XIX w.


zobaczyć Kościół Świętych Agnieszki i Antoniego Padewskich z 1922-24 r. ,kaplicę Świętego Floriana z 1864 r. , neogotycką kaplicę cmentarną Świętego Ducha z 1907 r. oraz drewniany młyn wodny z XIX w.


Osada położona przy jedynym drogowym przejściu przez bagna. Warto zobaczyć twierdzę w Osowcu.


Wieś, której historia sięga 1448r. Od połowy XVII w. własność Burzyńskich. We wsi zachowany został zabytkowy układ przestrzenny oraz zabytki architektury drewnianej.


Grodzisko średniowieczne zwane Okopem. W XI - XII w. gródek pomocniczy Wizny strzegący szlaku handlowego wiodącego na Litwę.