Czarna Hańcza– opis szlaku kajakowego, spływy kajakowe, Suwalszczyzna

Szlak rzeki Czarna Hańcza - dokładny opis szlaku

Opis szlaku rzeki Czarnej Hańczy opracowany przez T. A. WODNIAK  kierujemy do kajakarzy planujących dopiero swój spływ kajakowy i przygodę z kajakiem.

Szlak kajakowy rzeki Czarna HanczaSzlak kajakowy rzeki Czarna Hańcza, to obok. jezior (np. Okrągłe ,Długie , Muliczne czy też Wigry) największa rzeka Suwalszczyzny, która początek swój bierze w najgłębszym jeziorze tego regionu – Hańczy. Na terenie Polski płynie na długości ok. 108 km . Po przekroczeniu granicy i następnych 30 km, wpada do Niemna.
Szlak kajakowy Czarna Hańcza jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych szlaków kajakowych.
Szlak Czarnej Hańczy jest niezbyt trudny z łagodnymi zakolami i zakrętami z ostrym nurtem.
W dolnej swej części, rzeka coraz bardziej meandruje.
Pokonując czasem kłody leżące w nurcie, płyniemy przez Puszczę Augustowską do Kanału Augustowskiego, w którym czeka nas 8 śluz będących atrakcją szlaku.

Sprawdź ofertę spływów

Uwaga !

Ze względów ekonomicznych do odwołania wstrzymujemy realizacje spływów kajakowych na szlaku rzeki Czarna Hańcza.
Przepraszamy


Rozpoczynamy spływ szlakiem Czarnej Hańczy - przez Wigry do Czarnej Hańczy

 0,0 km    Spływ rozpoczynamy w stanicy wodnej w Gawrych Rudzie, na zachodnim krańcu jez. Wigry. Otoczenie jeziora pagórkowate z porośniętą lasem prawą stroną. Mijamy po prawej wieś Gawrych Ruda i Płociczno. Następnie płyniemy w lewo, wzdłuż jeziora.
Po lewej mijamy przesmyk łączący objęte ścisłą ochroną rezerwatową jeziora Okrągłe ,Długie i Muliczne z Jeziorem Wigry.

2,0 km    Po lewej mijamy płw. Łasocha, Zat. Słupiańską i wieś Słupie. Przed półwyspem przepływamy do prawego brzegu jeziora.

3,0 km    Po lewej mijamy wyspę Ostrów, a po prawej niewielką wysepkę. Dopływamy do wsi Bryzgiel z polem biwakowym i dobrym punktem widokowym na jezioro.
    Łabędź na szlaku Czarnej Hańczy
6,0 km    Dopływamy do wyspy Krowa. Po prawej mijamy przesmyk na niewielkie jez. Czarne.

7,0 km    Wypływamy na otwartą przestrzeń jeziora Wigry. Po prawej zaczyna się duży płw. Jurkowy Róg. Płyniemy blisko prawego brzegu. Po lewej mijamy Zat. Przewłokowa i płw. Łukaszowy Róg. Za nim znajduje się Jezioro Białe, będące ścisłym rezerwatem przyrody.

8,5 km    Mijamy po prawej wejście na jez. Krusznik i nadal płyniemy przy prawym brzegu.

10,0 km  Po lewej mijamy Wyspy Brzozowe, a po prawej, rozległą zatokę i położoną nad nią wieś Zakąty z polem biwakowym i punktem widokowym. Nie wpływając w zatokę, płyniemy na wprost, do przeciwległego brzegu, mijając po prawej Zatokę Krzyżańską z pojedynczymi gospodarstwami wsi Czerwony Krzyż.

11,0 km  Dopływamy do przeciwległego brzegu z polem biwakowym. Po lewej Wyspa Kamień. Po minięciu wyspy, płyniemy na wprost do cypla płw. Łapa znajdującego się na prawym brzegu.

15,5 km  Dopływamy do pierwszego cypla płw. Rosochaty Róg. Za nim znajduje się niewielka wyspa i następny cypel. Na lewo, w oddali widoczna rozległa Zat. Hańczańska z niewielkimi wysepkami i ujściem rzeki Czarna Hańcza.
 
Przy ujściu znajduje się rezerwat ścisły Ostoja Bobrów Stary Folwark.
 
Za drugim cyplem kierujemy się do zatoki lezącej po prawej stronie, a następnie do podstawy płw. Klasztornego z widocznym z oddali klasztorem kamedułów w Wigrach.
Należy kierować się na prawo, mijając po lewej półwysep.

18,0 km  Znajdujemy się przy mostku drogi prowadzącej do klasztoru. Kontynuując spływ płyniemy w prawo przesmykiem pod drewnianym mostkiem - na jez. Postaw. Tu trzymając się prawej strony, odnajdujemy wypływ Czarnej Hańczy.

Płyniemy Hańczą do Wysokiego Mostu  

19,0 km  Docieramy do drewnianego mostu drogowego w Czerwonym Folwarku. Dalej rzeka silnie meandrując, płynie pośród łąk, miejscami zabagnioną doliną z brzegami porośniętymi kępami olszyn.

20,0 km  Hańcza płynie tu otoczona niewielkimi pagórkami. Na tym odcinku, co pewien czas, mijamy prywatne pola biwakowe oraz budynki Burdyniszek i Mikołajewa. 

22,0 km  Mijamy ujście rzeczki Żubrówka. Po lewej stronie widzimy zabudowania wsi Maćkowa Ruda.

25,5 km  Docieramy do rozwidlenia rzeki z wysepką pośrodku. W oddali teren leśny ze starymi drzewami, a na wprost zabudowania Maćkowej Rudy. Wpływamy w pierwszą odnogę na lewo. Po prawej ciągną się zabudowania wsi z polem biwakowym, a następnie dopływamy do śródleśnego pola namiotowego. 

26,5 km  Most drogowy, żelbetonowy na trasie Żubrówka -Maćkowa Ruda - Giby. Przy niskim stanie wody, pod mostem może występować kamienista płycizna. Za mostem przyspieszenie nurtu.Szlak kajakowy rzeki Czarna Hancza

27,0 km  Rozwidlenie koryta – wpływamy w prawą odnogę.

28,0 km  Po lewej u podnóża wysokiej skarpy, ładne pole biwakowe z zadaszeniem. Dalej rzeka staje się kręta, tworząc liczne rozwidlenia, a dolina zabagniona.

29,0 km  Mijamy po lewej osadę Buda Ruska, a po prawej Maćkową Rudę. Naprzeciwko wsi, drewniany mostek dla pieszych. Rzeka szeroka na kilkadziesiąt metrów, a nurt bardzo wolny. Za mostkiem, na obu brzegach rzeki, pojawia się las. Brzegi na przemian wyższe i suche, a miejscami zaś podmokłe i zabagnione. Hańcza staje się szeroka.

30,5 km   Po lewej śródleśne pole biwakowe. Stopniowo nurt przyspiesza. Płyniemy w otoczeniu lasów.

32,0 km   Dopływamy do mostu drogowego w Wysokim Moście. Nieco za mostem po lewej – Stanica Wodna PTTK. Zabudowania wsi po obu stronach rzeki.

Kontynuujemy spływ Hańczą do Frącek

Poniżej wsi, wpływamy w przełomy z kamienistymi bystrzami i wysokimi, stromymi brzegami. Jeszcze niżej, po prawej, śródleśne pole biwakowe, a dalej następne po lewej.
Na dnie Hańczy duże kamienie i wysepki żwirowe. Nurt szybki lecz bezpieczny.

35,5 km  Po lewej wieś Studziany Las z pięknymi drewnianymi, kolorowo malowanymi ścianami chałup. Pole biwakowe. Nurt rzeki nieco słabnie. 

38,0 km  Most drogowy, a poniżej wieś Sarnetki ze sklepem spożywczym. Wpływamy znowu na tereny leśne. Brzegi rzeki są wysokie i strome. Las przeważnie sosnowy - suchy. Początkowo wzdłuż koryta trzcinowiska i wąska podmokła dolina.

40,0 km  Po prawej zabudowania Gulbina, a dalej początek Tartaczyska. Most kolejowy, a za nim drogowy. Zaraz za mostem, pole biwakowe na terenie leśnym.
Dalej rzeka płynie głębokim jarem. W korycie liczne wysepki.

43,0 km  Po lewej mijamy wieś Frącki, a dalej, po prawej, wieś Głęboki Brud. Żelbetonowy most we Frąckach. Za mostem, po prawej, pole biwakowe.

45,0 km  Po lewej Stanica Wodna PTTK "Frącki" z domkami kempingowymi.

Następny etap spływu - do Jałowego Rogu

Dalej Czarna Hańcza płynie ciągle w otoczeniu lasów.

48,0 km  Po lewej bardzo ładne, położone na wysokiej skarpie pole biwakowe ze studnią i zadaszeniami.
Dalej rzeka wije się pośród podmokłych łąk, miejscami tylko zbliżając się do terenów leśnych.

50,5 km  Po prawej ujście rzeczki Kalnej. Po lewej pierwsze zabudowania Okółka.Szlak kajakowy rzeki Czarna Hancza

52,0 km  Niski mostek drewniany przy Okółku. Wieś po lewej.

54,0 km  Po prawej ujście rzeczki Paniówki oraz wieś Hańcza.

56,0 km  Po lewej, na wysokim brzegu, wieś Dworczysko.
Poniżej rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych odcinków Czarnej Hańczy z wysokimi , podmywanymi skarpami, porośniętymi starodrzewem świerkowo-sosnowym i starymi dębami.
Po prawej pola uprawne. Wzdłuż rzeki pojedyncze gospodarstwa. Przed mostem, po prawej, gajówka Łośki.

58,0 km  Most drogowy. Za mostem, po prawej stronie, pole biwakowe.
Poniżej wpływamy w kolejny przełom Czarnej Hańczy - bardzo malowniczy, z powywracanymi drzewami i podmytymi brzegami.
Wokół piękne starodrzewy sosnowo-świerkowe i dębowe. 

65,0 km  Po prawej stronie, na skarpie Stanica Wodna PTTK "Jałowy Róg" i gajówka o tej samej nazwie. Za stanicą dolina rzeczna rozszerza się, a wokół pojawiają się łąki.

Kolejny etap spływu - płyniemy do stanicy "Płaska"

66,0 km  Most drogowy w Rygolu. Za mostem, na lewym brzegu, zabudowania wsi.
Rzeka rozwidla się. Płyniemy prawą odnogą, pod mostem drogowym.
Po dotarciu do Kanału, znowu skręcamy na prawo.

67,0 km  Dopływamy do śluzy Sosnówek. Każda śluza ma dwie odnogi.
Wpływamy do kanału przepustowego z wrotami i czekamy na naszą kolejkę lub wzywamy śluzowego celem dokonania śluzowania za odpowiednią opłatą.
Za śluzą, po lewej stronie bardzo, wygodne pole biwakowe. Dalej płyniemy prostym kanałem poprzez teren leśny. 

69,0 km  Dopływamy do śluzy "Mikaszówka. Za śluzą most drogowy. Po obu stronach wieś Mikaszówka. Za śluzą, lewy brzeg kanału zabagniony, prawy - leśny.

69,5 km  Dopływamy do jez. Mikaszówek połączonego wąskim przesmykiem z jez. Mikaszewo. Na prawym brzegu przesmyku, przy bindudze, miejsce biwakowe z dogodnym dojściem do brzegu.

Szlak kajakowy rzeki Czarna Hańcza70,5 km  Początek jez. Mikaszewo cichego, otoczonego lasem sosnowym, porastającym pagórkowate brzegi. Na jego północnym brzegu dwa pola biwakowe. Część brzegów umocniona palami.

73,0 km  Zwężenie jeziora umocnione palami. Po jego prawej stronie pole biwakowe. Dalej inne - po obu stronach jeziora.

74,0 km  Koniec jeziora. Przy prawym brzegu wpływ do kanału o umocnionych brzegach Śluza "Perkuć" . Poniżej płyniemy umocnionym kanałem i wpływamy na jez. Krzywe. Zaraz za śluzą, po lewej, stylowa, drewniana karczma. Przy niej możliwość rozbicia namiotów na niewielkim polu biwakowym. 

77,0 km  Śluza "Paniewo" (dwukomorowa). Przepłynięcie śluzy, robi ze względu na jej rozmiary, niemałe wrażenie na początkujących wodniakach. Po pokonaniu śluzy wpływamy na jez. Paniewo. Po lewej i po prawej - pola biwakowe. Brzegi jeziora w części leśne i leśno-łąkowe. Obrzeża nieco zabagnione (szczególnie na początku wypływu kanału).

78,0 km  Na prawym brzegu budynki wsi Kąty .Otoczenie pagórkowate.

79,0 km  Jez. Orle. Przed samym jeziorem wysoki mostek dla pieszych. Otoczenie polno- łąkowe. Przy prawym brzegu, teren zabagniony z zaroślami olszowymi. W zwężeniu jeziora, przed wypływem kanału, także trzcinowe wysepki.

82,0 km  Śluza "Gorczyca". Nad śluzą most drogowy. Wpływamy na niewielkie jez. Gorczyckie, obramowane pasem trzcin, ciągnące się częściowo uregulowaną rynną pośród terenów leśnych i podmokłych. Na prawym brzegu, zabudowania wsi Gorczyca, a na lewym, wsi Płaska. Za znajdującym się już nad zwężeniem jeziora sklepem, przystanek PKS. Na końcu wsi, po lewej Stanica Wodna PTTK "Płaska" z polem biwakowym.

Rozpoczynamy ostatni etap spływu do Augustowa i jeziora Necko

Dalej, po lewej, ostatnie pole biwakowe na odcinku do Suchej Rzeczki. Kończy się wąska rynna jeziora, a zaczyna kanał.

83,0 km  Po prawej ujście kanału odpływowego z jez. Serwy. Przed kanałem, pole biwakowe. Następne, na wschodnim brzegu Serw. Na tym jeziorze, na trzeciej z kolei wyspie - Dębowej, znajduje się Stanica PTTK "Serwy".Szlak Czerna Hancza

85,0 km  Powracamy do Kanału Augustowskiego. Po lewej (przy ujściu) wieś Żyliny. Dalej, po obu stronach Czarny Bród. Poniżej kanał biegnie przez teren leśny.

87,0 km  Śluza "Swoboda" Za śluzą, po prawej, pole biwakowe.

88,0 km  Początek jez. Studzienicznego. Na lewo Stanica Wodna PTTK "Swoboda" z domkami kempingowymi i polem biwakowym. Inne pola znajdują się na obu brzegach jeziora. Płyniemy, trzymając się prawego brzegu, do następnej śluzy w Przewięzi . Przed końcem jeziora, na lewym brzegu, widzimy kościół i zabudowania wsi Studzieniczna.

91,0 km  Docieramy do śluzy w Przewięzi (bar, PKS). Nad śluzą most drogowy. Następnie wpływamy na jez. Białe o wysokich zalesionych brzegach i czystej wodzie. Do Augustowa nie ma już żadnych śluz. Na prawym brzegu wiele pól namiotowych, a na lewym po kolei wsie: Wojciech, Lipowiec oraz Augustów Port. 

97,0 km  Po przepłynięciu jeziora, docieramy do rzeki Klonownica i po przepłynięciu pod mostem kolejowym, a następnie drogowym dopływamy do jez. Necko

98,5 km  Skręcamy w lewo, do bazy sprzętu wodnego i tu kończymy spływ szlakiem Czarnej Hańczy.
Powyżej bazy hotel Hetman i pole biwakowe.