O firmie- Turystyka Aktywna Wodniak Krutyń 18, spływy na Mazurach

Turystyka Aktywna WODNIAK - o firmie

Turystyka Aktywna Wodniak - bazaKrutyń, to miejscowość położona w sercu Mazur, Puszczy Piskiej, Mazurskiego Parku Krajobrazowego i szlaku Krutyni.

Jest to też miejscowość, w której pod numerem 18, mieści się siedziba firmy Turystyka Aktywna WODNIAK z wypożyczalnią kajaków i wypożyczalnią rowerów.


Szkolenie grupy szkolnej przed splywem kajakowymNaszym celem jest propagowanie i upowszechnianie turystyki kajakowej wśród młodzieży szkolnej i studenckiej oraz wśród osób , które bardzo rzadko lub nigdy wcześniej nie miały kontaktu z kajakiem i szlakiem kajakowym.
Nadrzędną zasadą na takich spływach jest zachowanie bezpieczeństwa oraz wdrażanie i wpajanie od początku zasad poszanowania dla otaczającej przyrody i poprawa świadomości ekologicznej wśród uczestników.
Do realizacji takich celów służy nam przede wszystkim szlak kajakowy, nad którym położona jest nasza baza, czyli szlak rzeki Krutyni. To łagodny i bezpieczny charakter Krutyni, w dużym stopniu, umożliwia realizację celów założonych w naszej działalności.


Szlak Krutyni - spływ kajakowySzlak rzeki Krutyni, zaliczany do najpiękniejszych w Europie, jest w istocie bardzo piękny, o zmiennych i bardzo urozmaiconych krajobrazach.
Przy całym swym niezaprzeczalnym uroku, Krutynia jest jednocześnie szlakiem stosunkowo łatwym (czasem nawet bardzo łatwym) i wręcz idealnym do stawiania pierwszych kroków w turystyce kajakowej.
Tu, swą przygodę z kajakiem i przyrodą, rozpoczynało i rozpoczyna wielu kajakarzy, którzy od tej pory, ten bardzo atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu i wypoczynku, realizują bardzo często.
Właśnie na szlaku Krutyni położona jest nasza baza i to zdecydowało o tym, że nasza działalność oparła się i opiera głównie o ten szlak.
Większość naszej oferty, jak również jej profil, dostosowana jest do realiów i warunków panujących na szlaku Krutyni. Na doświadczeniu wyniesionym z pracy na szlaku Krutyni wypracowaliśmy ofertę dla pozostałych szlaków kajakowych, które teraz "obsługujemy".


Do charakteru szlaku Krutyni dostosowaliśmy dużą część naszej oferty preferując spływy jednodniowe (polecane między innymi dla osób niezbyt zaawansowanych w pływaniu kajakiem), spływy dla grup szkolnych i studenckich oraz spływy dla pracowników firm.
Szlak Krutyni ma tę jeszcze zaletę, że posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i dość dobrą bazę noclegową, zarówno bezpośrednio przy szlaku, jak i w jego okolicy.
To bardzo ułatwia organizację spływów dla adeptów turystyki kajakowej, jeszcze nie zaprawionych w bardziej spartańskich warunkach noclegowych.
Dla poszerzenia i uatrakcyjnienia naszej oferty, współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami i najlepszymi i sprawdzonymi firmami. Transport sprzętu i uczestników na miejsce rozpoczęcia splywu kajakowego
Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych województwa warmińsko - mazurskiego.
Wpis taki uzyskuje się po spełnieniu odpowiednich warunków polegających głównie na gwarancji poziomu świadczonych usług i rzetelnego wywiązywania się z umów z Klientami.
Zabezpieczeniem takiego poziomu są ustawowe zapisy oraz obowiązkowa, odpowiednia gwarancja finansowa lub ubezpieczeniowa realizowanych umów.
Wpis taki świadczy więc o tym, że firma reprezentuje odpowiedni poziom gwarantowany odpowiednimi przepisami, posiada odpowiednie ubezpieczenie i gwarancje oraz , że na takim poziomie świadczy swoje usługi.

W oparciu głównie o szlak Krutyni i istniejącą w okolicy bazę noclegową, organizujemy eventy w zakresie integracji z elementami spływów kajakowych, spływów kajakowych z imprezami towarzyszącymi, spływów kajakowych dla firm oraz spływów kajakowych dla grup szkolnych, kolonijnych, studenckich itp.
Na rynku istniejemy od kilkunastu lat i od kilkunastu lat zajmujemy się organizacją spływów kajakowych na szlakach kajakowych Warmii i Mazur ( Krutynia, Pisa , Sapina , Łyna , Łaźna Struga , szlak rzeki Tejsówki, szlak rzeki Babant i szlak Kajki ) oraz szlakach kajakowych Suwalszczyzny ( Rospuda , Czarna Hańcza , Biebrza ).

Poznaj naszą Politykę Gwarancji Cen


Przygotowanie do splywu kajakowegoJednym z nadrzędnych celów naszej działalności jest bezpieczeństwo na spływach kajakowych. Spływy organizujemy z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, propagując wśród uczestników prawidłowe i właściwe zasady zachowania bezpieczeństwa na szlaku w trakcie spływu kajakowego
Wpajanie uczestnikom spływów, właściwych zasad zachowania i zasad bezpieczeństwa oraz postępowanie zgodne z tymi zasadami oraz poszanowanie dla zasad ochrony przyrody, staje się wraz ze wzrostem popularności spływów kajakowych, coraz ważniejsze.
Bardzo duża część z uczestniczących w spływach kajakowych, jest niestety słabo przygotowana do poruszania się i przebywania na szlaku w otoczeniu przyrody.
Znajomość i stosowanie w praktyce zasad ochrony przyrody i właściwego zachowania się na szlaku, ciągle jeszcze stoi na niskim poziomie.
W związku z tym, przyjęliśmy w swej działalności zasadę takiej organizacji i realizacji spływów, by te niekorzystne i niewłaściwe zachowania i nawyki stopniowo niwelować i aby w końcu, wyeliminować je zupełnie.

Działania podejmowane dla poprawy bezpieczeństwa i zasad zachowania na spływach kajakowych

Aby osiągnąć wyznaczone standardy bezpieczeństwa i zachowania na realizowanych przez nas spływach kajakowych, staramy się wdrażać kilka podstawowych - wręcz fundamentalnych zasad.
Wdrażamy je, realizując założenia mające na celu wzrost znajomości technik bezpiecznego pływania połączonych z poszanowaniem zasad ochrony przyrody na szlaku.

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i zasad zachowania na spływach kajakowych :

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa uczestników uzyskujemy współpracując z przewodnikami z Mazurskiego Parku               Krajobrazowego i doświadczonymi ratownikami WOPR.

Zorganizowanym grupom młodzieżowym i firmowym obowiązkowo przydzielamy ratowników.
  Bez naszej asekuracji ratowniczej grupa może płynąć tylko po pisemnej rezygnacji z takiej usługi lub w przypadku gdy                 dysponuje swoją grupą ratowników.

Przed wyruszeniem na trasę grupy zorganizowanej, ratownicy przeprowadzają szkolenia z zakresu zachowania                bezpieczeństwa w trakcie spływu, omawiają podstawowe techniki wiosłowania i sterowania kajakiem oraz                                występowanie i pokonywanie przeszkód na trasie spływu.

• Wszystkie grupy zorganizowane płyną obowiązkowo w założonych kamizelkach asekuracyjnych.

• Wszyscy uczestnicy spływów lub wypożyczający u nas sprzęt pływający wyposażani są obowiązkowo w kamizelki           asekuracyjne.

• Rozpowszechnianie wśród kajakarzy zasad właściwego zachowania się na szlaku i zasad zachowania bezpieczeństwa.

• Propagowanie spływów bez alkoholu, a w spływach zorganizowanych, zupełna eliminacja takiego zwyczaju.



Lilie wodne na szlaku KrutyniW ramach realizacji kolejnego celu i kolejnej z naszych zasad -  poszanowania zasad ochrony przyrody i stosowania ich w codziennej praktyce, bierzemy udział w programach mających na celu podniesienie wartości i renomy firmy oraz propagowanie turystyki kajakowej przyjaznej mazurskiej przyrodzie.

Bierzemy również udział w przedsięwzięciach, których założeniem i celem jest podniesienie świadomości ekologicznej, zarówno wśród kajakarzy, jak również wśród samych pracowników zatrudnionych w firmie.

Inicjujemy i angażujemy się w działania służące poprawie stanu ochrony przyrody na szlakach i zabezpieczaniu ich, w możliwie jak największym stopniu, przed ujemnym oddziaływaniem człowieka.

Wspólnie z innymi firmami "kajakowymi" założyliśmy Stowarzyszenie Szlak Krutynia, którego celem są prace i działania zmierzające do poprawy i utrzymania równowagi pomiędzy przyrodą na szlaku, a ruchem kajakowym oraz zabezpieczające szlak przed ujemnym oddziaływaniem człowieka.

Krutynia - spływy kajakowe w otoczeniu chronionej przyrody

Ochrona szlaku Krutyni w wykonaniu Stowarzyszenia Szlak Krutynia

Stowarzyszenie Szlak Krutynia - wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

Osiągnięcia w tym zakresie są już znaczące, ale mimo ciągłych wysiłków, nadal do zrobienia jest bardzo dużo.