Polityka Prywatności wypożyczalni kajaków T.A. WODNIAK

Polityka Prywatności Turystyki Aktywnej Wodniak w Krutyni

Szanując Państwa prawa oraz respektując rozporządzenia RODO i aktualne przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Firma Turystyka Aktywna Wodniak, zwana dalej TA Wodniak, gromadzi i przetwarza dane adresowe/kontaktowe tylko firm (podmiotów gospodarczych) i osób fizycznych korzystających z usług TA Wodniak, tworząc zbiór danych, który według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mogą mieć charakter danych osobowych, dlatego, będąc w zgodzie z wytycznymi RODO z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Administratorem danych osobowych jest
Turystyka Aktywna WODNIAK
Roman Prusiński
Krutyń 18
11-710 Piecki

NIP 849 118 77 32
e-mail: biuro@kajaki-mazury.pl
tel. +48 502 534 565

Dane osobowe przetwarzane przez TA Wodniak 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy są wskazane na formularzu zamówienia), TA Wodniak zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach 
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez TA Wodniak w celach podatkowych i rachunkowych
c) dane, które są administrowane TA Wodniak nie są udostępniane innym podmiotom handlowym oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi i biuro księgowe
d) dane osobowe administrowane przez TA Wodniak nie są przetwarzane automatycznie

Okres przechowywania danych przez TA Wodniak 

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak 
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Prawa osób korzystających z usług TA Wodniak w zakresie przetwarzania danych

Informujemy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora i wyrażenia własnego stanowiska 
i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
Prawa wymienione w pkt. a, b, c, d, e, f, g, h można zrealizować przez kontakt na adres
Turystyka Aktywna Wodniak
Roman Prusiński
Krutyń 18
11-710 Piecki,

bądź przez pocztę elektroniczną na adres biuro@kajaki-mazury.pl  

Dostęp osób trzecich do danych osobowych

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą księgową firmy i obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ich przetwarzania.
Obsługę Księgową prowadzi firma, z którą zawarta jest odpowiednia umowa określająca szczegółowo zakres i sposób ochrony danych osobowych.
Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom (Policja, Prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.).

Zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wytycznymi RODO oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Strona firmowa zabezpieczona jest odpowiednim protokołem.
Każdy klient naszej firmy i użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy chce korzystać z naszych usług i w jakim zakresie chce udostępnić informacje o sobie.

Odnośniki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony internetowej, której właścicielem jest T. A. Wodniak Roman Prusiński.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna.
Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin www.kajaki-mazury.pl.
Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie

Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron.
 
Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).
Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.
 
Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić    tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić    tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić    tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić    tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić    tutaj
 
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.