Ścieżki przyrodnicze – Krutyń- okolice, wypożyczalnia rowerów Wodniak

Ścieżki przyrodnicze – Krutyń i okolice

Opracowane i wytyczone przez pracowników Dyrekcji Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ścieżki przyrodnicze, wiodą po położonych wokół Krutyni rezerwatach, w sposób nieszkodzący przyrodzie i zamieszkującym te tereny zwierzętom.

Ścieżki i trasy rowerowe po okolicy KrutyniŚcieżki przyrodnicze opracowano w celu ułatwienia poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
W praktyce przebiegają w większości wokół wsi Krutyń i jej najbliższych okolicach.
Część z nich została oznakowana w terenie i opisana w krótkich informatorach, w które zaopatrzyć się można, wyruszając w drogę.
Informatory dostępne są w dyrekcji Mazurskiego Parku Krajobrazowego lub w wypożyczalni kajaków i rowerów WODNIAK w Krutyni.
Każda ścieżka przyrodnicza może być i w praktyce często też jest, trasą rowerową.
Można poruszać się po nich zarówno pieszo, jak i własnymi rowerami lub np. wypożyczonymi w  wypożyczalni rowerów WODNIAK w Krutyni.
Ścieżki przyrodnicze zostały wytyczone w taki sposób, by pokazać najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo tereny w okolicy Krutyni.
Zapraszamy do korzystania ze ścieżek przyrodniczych, żeby bez przeszkód móc dotrzeć do najpiękniejszych zakątków w okolicy wsi Krutyń i szlaku rzeki Krutyni, nie szkodząc przy tym przyrodzie i zwierzętom.


Wyruszamy z pływającymi wyspami podziwiać jeziorka

Jeziorko dystroficzne w rezerwacie ZakrętRezerwat - „Zakręt”   Zobacz mapę
Ścieżka prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Zakręt” wokół  jednego z trzech jeziorek dystroficznych.
Umożliwia ona poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie „pływających wysp torfowiskowych”.
Ścieżka dostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi.
Długość ścieżki - ok. 3 km + 0,5 km - powrót do Krutyni.

Spacer brzegiem rzeki Krutyni

Rezerwat KrutyniaRezerwat - „Krutynia”   Zobacz mapę
Ścieżka prowadzi z miejscowości Krutyń przez rezerwat Krutynia, wzdłuż brzegu rzeki, do Jeziora  Krutyńskiego.
Umożliwia poznanie krajobrazu ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka płynie tu malowniczym jarem, porośniętym przez lasy mieszane. W rezerwacie spotkać można zimorodki, wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego.
Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyć można krasnorost ldebrandtia rivularis,  świadczący o czystości wód.
Długość ścieżki - ok. 2,5 km + 2,5 km - powrót do Krutyni.

Widokowym brzegiem Jeziora Mokrego do Zgonu

Ścieżka przyrodnicza Krutyń-Zgon - Jezioro MokreKrutyń - Zgon    Zobacz mapę
Ścieżka przyrodnicza prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat „Królewska Sosna”.
Umożliwia poznanie przyrody rezerwatu "Królewska Sosna” i podziwianie pomnikowych drzew: "Zakochana Para”, "Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka”, "Królewska Sosna" , która jest już martwym drzewem.
Długość ścieżki ok. 8 km + 4 km - powrót do Krutyni.

Poznajemy przyrodę okolicy Krutyni

Ścieżka przyrodnicza Krutyń-Rosocha - śródleśne jeziorko dystroficzneKrutyń - Rosocha    Zobacz mapę
Ścieżka prowadzi z Krutyni na południe wzdłuż rzeki Krutyni, następnie wśród lasów i młodników w kierunku wsi Zgon, aż do śródleśnych torfowiskowych jeziorek, otoczonych borem bagiennym.
Umożliwia poznanie różnic pomiędzy naturalnym i hodowlanym lasem oraz obserwację różnowiekowych hodowli leśnych .
Długość ścieżki – ok. 6,5 km + 4 km - powrót do Krutyni.

Oglądamy głazowiska i zabytki kultury w Wojnowie

Ścieżka przyrodnicza Rosocha-Wojnowo - głazowisko na morenie czolowejRosocha - Wojnowo
Ścieżka prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i wsi Wojnowo, wchodzące w skład moreny czołowej, ciągnącej się wzdłuż drogi Zgon – Ruciane. Można porównać tu morenę czołową,  zbudowaną z dużych bloków skalnych z sandrową równiną, rozciągającą się na południe od szosy Zgon – Ruciane.
Wycieczkę zakończyć można zwiedzaniem zabytków architektury sakralnej i mieszkalnej rosyjskich osadników z połowy XIX wieku we wsi Wojnowo.
Długość ścieżki ok. 3 km + ok. 11 km – powrót do Krutyni.


Mazurski Park Krajobrazowy położony na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych - moreny i sandrów. Chroni wielkie bogactwo świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących.

- Utworzony w grudniu 1977r.
- Powierzchnia Parku wynosi 53.655ha, a jego strefy ochronnej 18.608ha, Z tego lasy zajmują ponadMazurski Park Krajobrazowy - siedziba dyrekcji MPK 29.000ha, a rzeki i jeziora
  ok. 17.000ha.
  Reszta to użytki rolne i tereny zabudowane
  Mazurski Park Krajobrazowy leży w województwie warmińsko- mazurskim i obejmuje swoimi
  granicami  fragmenty gmin, znajdujących się w trzech powiatach: 
- piskim ( część gminy Ruciane Nida, Pisz i Orzysz)
- mrągowskim (część gminy Piecki, Mikołajki i  Mrągowo)
- szczycieńskim (część gminy Świętajno)