Transport na spływie kajakowym Krutynią , Mazury, Wodniak

Transport na spływie kajakowym
Turystyka Aktywna WODNIAK w Krutyni

Sprawy związane z organizacją transportu na spływach kajakowych nie są sprawą wielce skomplikowaną ale czasem nie dla wszystkich są dostatecznie jasne i z tego powodu postanowiliśmy odrobinę przynajmniej nakreślić sposób jego funkcjonowania w praktyce.

Transport atokarem uczestników na splywie kajakowym - jezioro DlużecWiększość firm (w tym i nasza) dysponuje busami do 4,5 t (osobowe do 9 osób) i bardzo rzadko większymi.
Powodem takiego stanu rzeczy jest większa mobilność małych busów.
W praktyce, lepiej dysponować kilkoma mniejszymi, które mogą być jednocześnie w kilku miejscach, niż jednym dużym.
Małe busy, ponadto mogą dojechać do miejsc, do których dojazd większymi jednostkami byłby utrudniony lub często wręcz niemożliwy.
Na przewozy większymi pojazdami (powyżej 4,5 t lub powyżej 9 osób) wymagane są drogie certyfikaty, pozwolenia i opłaty drogowe, znacznie podwyższające koszty organizacji spływu kajakowego.
Udźwignięcie tak wysokich opłat przez firmy kajakowe, pracujące bardzo często tylko w sezonie, postawiłoby na pewno pod znakiem zapytania rentowność wielu z nich.
Jeśli zachodzi konieczność przewiezienia większej grupy osób, wynajmujemy w tym celu po prostu autokar z firmy transportowej zajmującej się przewozem osób.


Transport sprzętu na spływ kajakowyCeny wynajmu transportu (poza oczywiście przewozami autokarowymi) zawierają się w prxrdziale 2,5 - 3 zł/km.
Rozpiętość stawki transportu za 1 kilometr wynika z różnych (często skrajnie) warunków realizacji usługi transportowej, ponieważ spływy realizowane są na różnych szlakach, w różnych warunkach i z różnymi wymogami stawianymi w zamówieniu. Z tego powodu wymagają odrębnej i adekwatnej do sytuacji wyceny - nie tylko transportu.
Takie, dostosowane do zmiennych realiów ceny transportu, są stosowane w naszej firmie powszechnie.
Nie może być zresztą inaczej w warunkach dużej konkurencji.
W przypadku spływów wielodniowych często stosowane są ryczałty przewozowe na stałych i często występujących trasach.


Każdy z busów mieści do 8 osób i zabiera do 12 kajaków (czyli sprzęt dla co najmniej 24 osób).
W oparciu o taką informację, można planować transport grupy w sposób optymalny kosztowo.
Przejazd własnym pojazdem jest zawsze tańszy od przejazdu pojazdem wynajętym.
W związku z tym, zawsze radzimy wykorzystanie, w jak największym stopniu, własnych środków transportu do przewożenia załóg na miejsce startu i odbiór ich z miejsca zakończenia spływu.
My natomiast, wioząc kajaki na miejsce startu, przewozimy jednocześnie (bez dodatkowych przejazdów i zwiększonych kosztów) kierowców, którzy po zawiezieniu załóg na miejsce przyprowadzili do nas swoje Wypożyczalnia kajaków Wodniak -transport uczestników na spływpojazdy, by je pozostawić na naszym parkingu na czas spływu.
Po zakończeniu spływu wszystko odbywa się podobnie, tylko w odwrotnej kolejności.

W taki prosty sposób można znacznie obniżyć koszty transportu, ale decyzja o sposobie jego rozwiązania zawsze pozostaje w gestii uczestników.


Transport sprzętu i uczestników - busy z uczestnikami  kajakami nad Jeziorem KrutyńskimNa spływach jednodniowych bardzo często stosowane są ryczałty obejmujące koszt wynajmu sprzętu pływającego i koszt transportu połączonych w jedną cenę.
Taka wycena jest korzystna dla uczestników, gdyż wyliczana jest w oparciu o trasę i konkretną wynajętą jednostkę pływającą. Jest to najczęściej wypadkowa i uśredniona cena, czyli cena korzystna dla osób indywidualnych i niewielkich grupek, których w codziennej praktyce jest najwięcej.


Transport bryczkami na spływ kajakowyKoszty transportu  i w ogóle spływu kajakowego dla większych i dużych grup, określane są każdorazowo indywidualnie.
Przy każdej wycenie organizacji spływu, bierze się pod uwagę wiele czynników podstawowych takich jak: rodzaj wynajmowanego sprzętu, odległość dowozu, ilość uczestników do przewozu (np. cała grupa, tylko kierowcy, czy też wyłącznie sprzęt).
Przy dużych grupach istotne znaczenie ma sama ich liczebność - w sposób istotny wpływa na obniżenie kosztów przewozu, jak i organizacji pozostałych składników usługi lub imprezy turystycznej.
Jest to znana i potocznie stosowana praktyka - nie tylko w turystyce.