Spływy dla szkół Krutynią, Mazury- wypożyczalnia kajaków WODNIAK

Spływy dla szkół- spływy dla grup szkolnych i studenckich
Oferta wypożyczalni kajaków T. A. WODNIAK w Krutyni

Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, rektorów, organizatorów wycieczek i wyjazdów szkolnych serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji spływów kajakowych opracowanych właśnie dla Waszych podopiecznych

Wypożyczalnia kajaków Wodniak - grupa szkolna na spływie kajakowym rzeką KrutyniąDlaczego właśnie spływ kajakowy na szkolne wypady

Spływy kajakowe i turystyka kajakowa poprzez atrakcyjność formy aktywnego wypoczynku przyczyniają się do ugruntowania w młodzieży  przekonania o niezaprzeczalnym pięknie naszej rodzimej przyrody.
Spływy kajakowe dla szkół i studentów ukazują atrakcyjność turystyki kajakowej i promują tym samym wśród młodzieży aktywny wypoczynek na łonie przyrody.
Odpowiednio zorganizowany i przeprowadzony spływ kajakowy propaguje właściwe zachowania na łonie przyrody, uczy uznania i poszanowania dla jej praw.

Nasze doświadczenia przy organizacji spływów dla szkół

Spływy kajakowe dla szkół, to wyjątkowo atrakcyjna forma kontaktu młodzieży z przyrodą
Spływy dla grup młodzieżowych organizujemy od wielu lat i do rzadkości należą przypadki, by taki spływ nie trafił w gusta uczestników. Oczywiście zdarzało się to czasem, ale były to pojedyncze przypadki i zwykle dotyczyły pojedynczych osób i to najczęściej na spływach przy złej pogodzie.
Najczęstszą jednak reakcją jest niedosyt i chęć dalszego kontynuowania spływu w momencie zakończenia. W taki sposób reagują również uczestnicy biorący po raz pierwszy udział w spływie kajakowym i często po raz pierwszy siedzący w kajaku.
Niecodzienny kontakt ze specyficzną przyrodą szlaku i wyzwanie, jakim jest konieczność wykazania  Wypożyczalnia kajaków Wodniak - grupa szkolna na spływie kajakowym na rzece Krutynisamodzielności w radzeniu sobie z rzeką i kajakiem, przemawia do każdego z nich i wywołuje bardzo pozytywne doznania, mimo zwykle występujących (a może właśnie dlatego) początkowych kłopotów z opanowaniem sztuki wiosłowania, sterowania i pokonywania przeszkód.
Spływ kajakowy to stanowczo jeden z lepszych pomysłów na szkolny wypad i jedna z atrakcyjniejszych propozycji w punkcie programu każdej wycieczki.
Nasza oferta spływów dla szkół

Turystyka Kajakowa Wodniak - spływ szkolny rzeką KrutyniąOfertę spływów kajakowych dla szkół szlakiem Krutyni (i nie tylko) kierujemy do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, rektorów, uczniów, studentów, organizatorów wycieczek i wyjazdów szkolnych, i każdego, kto chce zorganizować spływ kajakowy dla takiej grupy.
Ofertę spływów kajakowych dla szkół opracowaliśmy właśnie na potrzeby organizacji spływów dla grup szkolnych, a do skorzystania z niej zapraszamy:
 -  w czasie roku szkolnego - grupy młodzieżowe, szkolne, studenckie i szkolne wycieczki zorganizowane
 -  w okresie wakacji - grupy kolonijne, zgrupowania studenckie, obozy harcerskie czy też młodzież zorganizowaną w każdej innej formie.
Gwarantujemy zadowolenie, relaks, pełną satysfakcję, jak również poradę i wysoki profesjonalizm naszych usług !

Spływ kajakowy szkolny na trasie z Krutyni do Ukty - przerwa w formie ogniskaZniżki na spływy dla szkół

Grupom szkolnym i studenckim oferujemy zniżki w czasie trwania roku szkolnego.
Podobne zniżki i zasady proponujemy w czasie wakacji dla grup kolonijnych i studenckich zgrupowań integracyjnych.
W związku z tym wycena każdego spływu kajakowego dla grup młodzieżowych - szkolnych czy studenckich, zawiera już odpowiednie rabaty i obowiązujące promocje.
 

Promocje na spływach dla szkół

W ramach propagowania i upowszechniania turystyki kajakowej wśród młodzieży, obok rabatów, proponujemy dodatkowe obniżenie kosztów w postaci promocji na spływy dla grup szkolnych.
W ramach promocji na spływy dla szkół, opiekunowie grup młodzieżowych, organizatorzy i przewodnicy wycieczek pływają u nas bezpłatnie.
Bezpłatne kajaki zapewniamy również ratownikom towarzyszącym grupie.

 Cel wprowadzonej promocji

Turystyka Kajakowa Wodniak - splyw szkolny - zbiórka uczestników przed startemZastosowana promocja w ramach spływów dla szkół zmierza do likwidacji kosztów wynajmu sprzętu przeznaczonego dla wychowawców, opiekunów i towarzyszącym im ratowników.
W ten sposób chcemy odciążyć zwykle skromny budżet grup szkolnych.
Zwolnienie z opłat za sprzęt, który potrzebny jest wychowawcom i opiekunom do wykonywania ich obowiązków w trakcie spływu, jest również wyrazem uznania  za ich trudną pracę. W każdym razie, niezależnie od motywów, efektem końcowym i praktycznym zastosowania tej promocji, jest wymierne obniżenie kosztów realizacji  spływu dla grupy szkolnej.
Uwaga

W celu uzyskania właściwej (choćby wstępnej) wyceny planowanego spływu oraz ustalenia niezbędnych szczegółów, konieczny jest kontakt z nami - telefoniczny +48 502 534 565  lub e- mailem biuro@kajaki-mazury.pl albo też korzystając z formularza zamówień na naszej stronie.
Organizacja spływu w praktyce w każdym przypadku jest różna i zależna od potrzeb grupy.
Wymagania, oczekiwania, skład osobowy, liczebność i trasa spływu każdej grupy są często różne i różna w związku z tym musi być wycena, więc trudno "z góry" określić całkowite koszty organizacji takiego spływu.


Nauczyciele, wychowawcy ze szkół podstawowych, planując spływ kajakowy, często stają przed dylematem, czy jest to odpowiednia forma turystyki dla uczniów z klas młodszych.
Wielu wychowawców, mających już dość duże doświadczenie w tym zakresie, bez obaw i wątpliwości organizuje spływy dla najmłodszych.
Spływ szkolny - kąpiel w rzece na zakończenie spływuUczniowie z młodszych klas zazwyczaj są dobierani do kajaków w parach z uczniami starszymi lub część z nich płynie z wychowawcami.
W naszej firmie kajaki dla wychowawców są bezpłatne, więc taki podział nie zwiększy kosztów wynajmu.
W przypadku, gdy liczba młodszych uczniów przewyższa liczbę starszych kolegów, mogą oni bez obaw płynąć sami.
Zwykle maluchy dają sobie radę bez większych problemów, a widok zadowolonych i dumnych twarzy po skończonym spływie - bezcenny!
Aby ich zbytnio nie forsować, planujemy trasy trochę krótsze i o mniejszym stopniu trudności. 
O długości trasy ostatecznie decydują wychowawcy wraz z ratownikami, na bieżąco oceniając kondycję i możliwości uczestników spływu.
Zachęcamy wszystkich wychowawców do organizowania szkolnych spływów kajakowych dla uczniów z młodszych klas.
Na pewno dadzą sobie radę!


Uprawnienia Organizatora Turystyki

Jedną z najważniejszych rzeczy, które powinna posiadać każda firma zajmująca się organizacją imprez turystycznych (w tym spływów kajakowych), jest wpis do prowadzonego przez wojewodów Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych.
Posiadamy wpis w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych Woj. Warmińsko-Mazurskiego pod numerem 6/2013
i w tym miejscu podkreślić należy, że dzięki temu działamy w 100% legalnie.Spływ kajakowy szkolny - przygotowanie do spływu
Wpis taki pozwala, bowiem, na zgodną z prawem organizację imprez turystycznych i stanowi gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług oraz solidnego wywiązywania się z zawartych umów.
Umieszczenie firmy świadczącej usługi turystyczne w takim rejestrze, ma bardzo duże znaczenie w przypadku organizacji spływu dla grupy szkolnej, ponieważ jest to jeden z podstawowych wymogów formalnych stawianych często przez Kuratoria.
Dodatkową gwarancją wysokiego poziomu usług, jest ich odpowiednie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej, którą rokrocznie odnawiamy.
Należy przy tym dodać, że nasza polisa ubezpieczenia OC opiewa na kwotę 2 000 000 zł, co jest niezbyt często spotykane.
Wszystkie to świadczy dobitnie o tym, iż swoją pracę traktujemy bardzo poważnie i staramy się wykonywać ją w sposób najdalej profesjonalny.

Kadra na spływach dla szkół

Przywiązujemy szczególną uwagę do bezpieczeństwa na spływach kajakowych organizowanych dla szkół, studentów, czy też innych grup młodzieżowych.
W tym celu współpracujemy z ratownikami WOPR, instruktorami, przewodnikami turystyki kajakowej oraz przewodnikami z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, bazując na ich profesjonalizmie i doświadczeniu nabytym na wielu spływach kajakowych.

Szkolenia przed spływami

Turystyka Kajakowa Wodniak - grupa szkolna z asekuracją ratowniczą na spływie rzeką KrutyniąDla młodzieży, przed spływem kajakowym, organizujemy krótkie szkolenia na temat technik  wiosłowania, sterowania kajakiem i pokonywania przeszkód. Przedstawiamy i omawiamy zasady bezpieczeństwa oraz zapoznajemy uczestników ze sprzętem asekuracyjnym i ratunkowym.
Szkolenia takie prowadzi zwykle ratownik, towarzyszący później grupie w trakcie spływu.

Wybór i omawianie trasy spływu

Turystyka Kajakowa Wodniak - nadzór ratowników nad końcowymi przygotowaniami grupy szkolnej do spływu kajakowegoW ramach takich szkoleń przedstawiamy trasę spływu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które wymagają zwiększonej uwagi ze strony uczestników spływu.
Staramy się dobrać stopień trudności i długość trasy do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i umiejętności uczestników spływu kajakowego.
Spływy kajakowe dla grup szkolnych i studenckich organizujemy głównie na szlaku Krutyni (ale nie tylko).
Powodem tego jest fakt, iż Krutynia jest bardzo piękna i przy tym stosunkowo łatwa i bezpieczna, a to w przypadku spływów dla szkół jest bardzo ważne.
Przewagą szlaku Krutyni przy organizacji spływów są również względy organizacyjne (np. bogata baza noclegowa) i ekonomiczne, wynikające z bliskiego położenia względem naszej bazy (np. niskie koszty transportu).


Turystyka Kajakowa Wodniak - start grupy szkolnej z asekuracją ratowników z rezerwatu Krutynia (Jezioro Krutyńskie)Spływy kajakowe dla szkół organizujemy na życzenie kierownika wycieczki, nauczyciela organizującego spływ lub wycieczkę, czy też innej upoważnionej do tego osoby.
Nie wymagamy od grup szkolnych oświadczeń - tzw. zgody rodziców na udział w spływie, ponieważ oświadczenia takie zwykle mają już wychowawcy w swoich dokumentach związanych z wyjazdem.
Wyjątkiem są grupy niezorganizowane lub takie, które nie zaplanowały wcześniej spływu kajakowego w programie wycieczki.

Z tego samego powodu, zwykle też nie przydzielamy na czas spływu dodatkowych opiekunów (poza ratownikami).

Zakres naszych usług jest każdorazowo uzgadniany z organizatorem i może obejmować, np:
•   wynajem kajaków 
•   transport kajaków w określone miejsca
•   transport bagaży
•   transport uczestników
•   wykupienie dodatkowego ubezpieczenia uczestników spływu kajakowego
•   zapewnienie przewodnika spływu
•   zapewnienie ratowników na czas trwania spływu kajakowego
•   realizację wszelkich innych zleceń (np. rezerwacje noclegów, wyżywienia, cateringu, gier zespołowych itp.)


Rzeka Krutynia, spływ dla studentów - przenoska kajaków przy mlynie wodnymAby zorganizować spływ dla grupy szkolnej, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie      +48 502 534 565 ,  89 742 33 17,  wysłać e- maila na adres biuro@kajaki-mazury.pl lub skorzystać z formularza zamówień.
Ustalimy wówczas wspólnie indywidualny dla każdej grupy program spływu lub pobytu.
Następnie przygotujemy i przedstawimy pełną ofertę programową. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i jej akceptacji, przystąpimy do realizacji imprezy.
Wybrane i zamówione usługi wyceniane są indywidualnie dla każdej z grup składającej zamówienie.

Poznaj naszą Politykę Gwarancji Cen