Spływ kajakowy Krutynią - aktywny wypoczynek dla każdego, WODNIAK

Spływy kajakowe - aktywny wypoczynek dla każdego

Spływ kajakowy na szlaku ŁynyDecydujące znaczenie dla wzrostu popularności spływów kajakowych, jako formy turystyki i wypoczynku, ma rosnąca - wręcz w postępie geometrycznym - dbałość naszego społeczeństwa o kondycję i zdrowie.
W jej wyniku, powstała swoista "moda", na aktywne spędzanie wolnego czasu i łączenie aktywności z przyjemną formą ruchu - w myśl starej i sprawdzonej zasady - najlepsze efekty przynosi połączenie "przyjemnego z pożytecznym".
Spływy kajakowe doskonale wpisują się w ten nowy trend i swoistą modę.
W tym przypadku, chyba bardziej niż w jakimkolwiek innym, ten, tylko modny początkowo trend, utrwalił się tak mocno, że na stałe już zmienił i nadal zmienia, panujący do niedawna, tradycyjny styl spędzania wolnego czasu i wypoczynku.


Spływ kajakowy Krutynią - start do spływu ze stanicy wodnej w KrutyniJak bardzo zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma ruch i aktywne formy wypoczynku, na szczęście nie trzeba już nikogo przekonywać.
Spływy kajakowe łączą aktywność z atrakcyjną formą i dzięki temu stały się bardzo poszukiwane.
Powstało więc "zapotrzebowanie ", czyli popyt na usługi oferujące możliwości aktywnego i jednocześnie ciekawego spędzenia czasu.
Rynek zareagował bardzo szybko, a rynek usług turystycznych, oferujących, miedzy innymi spływy kajakowe, tym razem nie pozostał w tyle.
Sprzyjały temu również zachodzące w tym czasie zmiany ustrojowe i przemiany społeczno - gospodarcze, przynoszące firmom większą swobodę działania, a rozwijający się w szybkim tempie internet, pozwolił na szersze wyjście z ofertą małym firmom, które od tej pory zaczęły powstawać, jak przysłowiowe "grzyby po deszczu".


Zorganizowany spływ kajakowy Krutynią - asekuracja ratownicza w trakcie przenoski kajaków przy młynie wodnymZ upływem czasu, dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa na niektórych szlakach kajakowych oraz wzrastający poziom ofert i usług firm świadczących usługi turystyczne w zakresie spływów kajakowych (szczególnie na Krutyni), w olbrzymim stopniu przyczyniły się do dalszego rozpowszechniania, pogłębiania i utrwalania wszelkich aktywnych form turystyki i wypoczynku, z turystyką kajakową włącznie.
W krótkim stosunkowo czasie, oferta spływów kajakowych o różnym stopniu zorganizowania, stała się bardzo bogata i coraz bardziej wszechstronna, obejmując również noclegi, wyżywienie, transport i dodatkowe atrakcje w trakcie spływu.
Coraz lepsze wyposażenie i coraz bardziej wszechstronna oferta sprzyjała dalszemu rozwojowi takich firm i dalszemu zwiększaniu zainteresowania ich usługami.
Wiele, początkowo niewielkich i lokalnych firm, przekształciło się w biura podróży, uzyskując uprawnienia Organizatorów Turystyki. Muszą one legitymować się odpowiednim poziomem świadczonych usług i ochroną praw Klienta w postaci Gwarancji Turystycznej Ubezpieczeniowej.
Należy tu zaznaczyć, że wypożyczalnia kajaków WODNIAK (później Turystyka Aktywna WODNIAK), powstała jako jedna z pierwszych firm kajakowych w Krutyni i uzyskała takie uprawnienia.