Krutynia - przyczyny zwiększonego ruchu kajakowego w weekendy

Przyczyny zwiększonego ruchu kajakowego na Krutyni w weekendy

Kajaki na rzece KrutyniDuża popularność szlaku Krutyni wśród amatorów spływów kajakowych i turystyki kajakowej, wpłynęła na znaczny wzrost ruchu kajakowego na szlaku (czytaj  "Wpływ popularności szlaku Krutyni na wielkość ruchu kajakowego na szlaku").
Wzmożony ruch kajakowy na odcinkach rzecznych, w pobliżu wsi Krutyń, zaobserwować można w niektóre letnie weekendy i niektóre pogodne dni wakacyjne. 
Spowodowane jest to wieloma czynnikami.

Czynniki wpływające na natężenie ruchu kajakowego na szlaku Krutyni w niektóre weekendy

-  narastający i pogłębiający się trend weekendowego charakteru wypoczynku w odniesieniu do wypoczynku na terenie kraju -       w tym do wypoczynku na Mazurach

Bardzo wiele osób na urlop wyjeżdża poza granice, a w Polsce wypoczywa głównie w weekendy, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju spływów jednodniowych, spływów weekendowych  z jednej strony i zwiększonego ruchu właśnie w weekendy - z drugiej.

-   pogoda (niestety) "w kratkę" ( jeden z powodów wyjazdów Polaków na urlop za granicę), połączona z przesadnie (czasem)           negatywnymi prognozami, nie uwzględniającymi specyfiki mikroklimatu Mazur

Kilka dni niepogody lub tylko niekorzystnych prognoz, powoduje przekładanie terminów wyjazdów "na kajak" doprowadzając do swoistych "kumulacji" liczby kajakarzy w pierwszy pogodny dzień lub pogodny weekend.

-  planowanie i realizacja wyjazdów firmowych tylko w okresie weekendów i wybór spływów weekendowych lub                             jednodniowych, ale realizowanych w czasie weekendów

-  krótki, bo trwającym praktycznie od 10.07 do około 25.08, okres wyjazdów urlopowych, powodujący nasilenie ruchu w                krótkim okresie, ze szczególnym naciskiem oczywiście na pogodne weekendy


 -  wybór weekendów i spływów weekendowych lub spływów jednodniowych na płytkich i bezpiecznych odcinkach rzecznych -       przy wsi Krutyń na rodzinne spływy kajakowe - z uwagi choćby na uczestniczące w nich małe dzieci
 
Spływy kajakowe szlakiem Krutyni - start z rezerwatu Krutynia-  spływy dla grup szkolnych i firmowych organizowane są właśnie na bezpiecznych odcinkach        rzecznych, ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie spływu

-  preferowanie, oferowanie i realizacja krótkich spływów kajakowych, przez krutyńskie i                  okoliczne wypożyczalnie kajaków na najbliższych odcinkach (tych wokół wsi Krutyń) jako                sposób na poradzenie sobie z obsługą zwiększonego ruchu - szybkość i sprawność obsługi ze      względu na niewielkie odległości transportu
 
- rozlokowane na omawianych odcinkach, wyspecjalizowane w obsłudze kajakarzy nadbrzeżne bary, decydują często o                 wyborze przez wielu turystów, tych właśnie tras, ze względu na brak konieczności przygotowań "kulinarnych" przed                     wyruszeniem na krótki, jednodniowy spływ