Spływy dla szkół- PROMOCJE CENOWE wypożyczalni kajaków Wodniak

Promocje cenowe w ramach spływów szkolnych -
spływów dla grup szkolnych i studenckich

Spływ szkolny Krutynią - zakończenie splywu w miescowości RosochaSkromne środki finansowe, którymi zwykle dysponują organizatorzy wycieczek szkolnych, zmuszają ich do realizacji równie skromnego i często bardzo okrojonego programu.
Ograniczony budżet nader często zmusza ich do rezygnacji z wielu wstępnie zaplanowanych wycieczek albo do realizacji minimalistycznego  programu.
W zakresie organizacji spływów kajakowych dla grup szkolnych, studenckich i innych grup młodzieżowych, wypożyczalnia kajaków Wodniak podjęła próbę obniżenia kosztów związanych z organizacją takich właśnie spływów do poziomu na tyle niskiego, by nie stanowiły większego problemu ani przyczyny do konieczności wykreślania spływu kajakowego z programu wycieczki.
W tym celu opracowaliśmy strategię minimalizacji kosztów wynajmu sprzętu, transportu oraz organizacji spływów dla grup szkolnych.
Podstawowym zastosowanym rozwiązaniem dążącym do realizacji założeń jest obniżka cen spływów dla grup szkolnych  poprzez zastosowanie odpowiednich rabatów właśnie w cenach wynajmu i transportu sprzętu.
Ma to duże znaczenie dla wysokości kosztów każdego rodzaju spływu, ale widoczne i ważne jest to szczególnie przy spływach jednodniowych - w praktyce kilkugodzinnych, które cieszą się największą popularnością wśród grup szkolnych.
Wspomniane działania obniżają znacznie koszty organizacji spływów dla zorganizowanych grup szkolnych i studenckich.
By je jeszcze bardziej wzmocnić, proponujemy dodatkowo promocję cenową w ramach spływów szkolnych.
W ramach tej promocji oferujemy bezpłatny sprzęt pływający (kajaki lub każdy inny) dla 1 opiekuna grupy (nauczycieli, rodziców, trenerów itp.) przypadającego na każdych 10 uczniów oraz towarzyszącym grupie ratownikom.


Spływy szkolne - szkolenie przed rozpoczęciem spływuCelem zastosowania promocji w ramach spływów szkolnych i studenckich jest dalsze dążenie do obniżania kosztów organizacji takich spływów.
Jako dopełnienie rabatu w cenie wynajmu sprzętu i transportu proponujemy wspomnianą już wcześniej promocję, czyli bezpłatny sprzęt pływający (kajaki lub każdy inny) dla 1 opiekuna grupy (nauczycieli, rodziców, trenerów itp.) przypadającego na każdych 10 uczniów oraz towarzyszącym grupie ratownikom.
Płatności tego typu uszczuplają bardzo skromne zasoby finansowe grup młodzieżowych, a zdarza się również, że pokrywane są one z prywatnych środków opiekunów, którzy w takich przypadkach płacą za pełnienie obowiązków służbowych.
Niezależnie jednak od motywów - w praktyce promocja znacznie obniża koszty spływu kajakowego dla grup szkolnych i na pewno tym samym przyczynia się do zwiększenia dostępności turystyki kajakowej dla grup szkolnych, studenckich i innych zorganizowanych grup młodzieżowych (np. kolonijnych).


Ognisko po zakończeniu spływu szkolnegoW naszej (podyktowanej koniecznością) komercyjnej działalności, kierujemy się jednak kilkoma zasadami wychodzącymi ponad konieczność wypracowywania dochodów.
Jedną z takich zasad jest propagowanie i upowszechnianie turystyki kajakowej wśród młodzieży szkolnej i studenckiej.
Poprzez aktywny wypoczynek w atrakcyjnej formie (spływu kajakowego), chcemy  zaszczepić w młodych osobach zamiłowanie i upodobanie do naszej rodzimej, pięknej przyrody. Musi się ono łączyć z dbałością o zachowanie jej w stanie jak najbardziej nienaruszonym - to naszą kolejna zasada i kierunek działania.
Jesteśmy przekonani, że atrakcyjność spływu kajakowego dla uczestniczącej w nim młodzieży odegra niemałą rolę w kształtowaniu w nich zasady szanowania i respektowania praw otaczającej przyrody.